Competitions

Ons se baie dankie aan Debbie Viljoen wat die trekking  vir Thaba Solar waargeneem het.

  1. 1e plek  – Ryan Clark (R 2000 kontant  & lig ‘combo’ ter waarde van R 700)
  2. 2e plek  – Elsie Mashiane (R500 kontant & lig ‘combo’ ter waarde van R700)
  3. 3e plek  – Lery Pistorius (lig ‘combo’ ter waarde van R700)

Die antwoorde was :

  • Hoe lank is Thaba Solar al in die dorp:  5 jaar
  • Wat is Thaba Solar se nuwe adres?:  hv Hamerkop & Hibiscuslaan.
  • Ons bedank almal wat aan die kompetisie deelgeneem het.
solar energy prizes
Debbie Viljoen
Ryan Clark
Elsie Mashiane
Lery Pistorius

Debbie Viljoen

Ryan Clark

Elsie Mashiane

Lery Pistorius